PRIVACY VERKLARING

PRIVACYBELEID

PRIVACY VERKLARING

Global Vitality, (“Bedrijf”, “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en zet zich in om deze te beschermen door middel van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid regelt uw toegang tot en gebruik van Global Vitality, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via www.claudiadujardin.com (de “Website”), zowel als gast als geregistreerde gebruiker.

Wanneer u de website bezoekt, zal het bedrijf bepaalde informatie over u te weten komen, zowel automatisch als door middel van vrijwillige acties die u kunt ondernemen, tijdens uw bezoek. Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen op de website en in e-mail, tekst of andere elektronische berichten tussen u en de website.

Lees de privacy verklaring zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken of door te klikken om de gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie voor u beschikbaar zijn, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan het privacybeleid.

Global Vitality, vertegenwoordigd door Claudia Dujardin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Global Vitality/Claudia Dujardin verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om op een goede manier uw vragen te kunnen beantwoorden of de nieuwsbrief te kunnen sturen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

● Voor- en achternaam

● Geslacht

● Geboortedatum

● Adresgegevens

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● Skype/Zoom naam

● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie,            telefonisch en door het afnemen van onze diensten, pre-intake en de coaching sessies

 ● Bankrekeningnummer bij het voldoen van de factuur

 ● Wanneer u de website bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Global Vitality/Claudia Dujardin worden verstuurd door uw computer, mobile apparatuur of ander apparatuur waarmee u de website bezoekt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website Claudia Dujardin
 • IP- adress
 • Informatie met behulp van cookies

Global Vitality/Claudia Dujardin heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Global Vitality/Claudia Dujardin kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@claudiadujardin.com , dan verwijdert Claudia Dujardin deze informatie.

Global Vitality/Claudia Dujardin verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening.

DOELEN EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Global Vitality/Claudia Dujardin de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, health en wellness coaching en/of het geven van een advies
 • u contact met Claudia Dujardin opneemt via het contactformulier op de website en/of een bestelling plaatst op de website(s)
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienst, tip, handigheid etc.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVROMING


Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Global Vitality) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Global Vitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

. Voor persoonsgegevens – maximaal 6 maanden na het afronden van een traject, training of coaching sessie.

. Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot een traject, training of coaching maximaal een (1) jaar na afronding.

. Global Vitality hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst en/of factuur.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Global Vitality/ Claudia Dujardin deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken​: Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van …..   Er worden drie soorten cookies gebruikt op deze website:

Analytische cookies
Anonieme cookies – het gebruik en de prestatie van de website.

Functionele cookies
Noodzakelijke cookies voor het functioneren van de website, zoals cookies die ervoor zorgen dat de juiste formaat afbeeldingen voor uw apparaat worden aangeroepen.

Marketing cookies
Cookies om bezoekers van de website te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen.

INZICHT ALS BETROKKENE

Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Global Vitality/Claudia Dujardin.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@claudiadujardin.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Claudia Dujardin reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

KLACHTENRECHT BIJ TOEZICHTHOUDER

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Claudia Dujardin dat graag. U kunt daarover contact opnemen via info@claudiadujardin.com.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Global Vitality/Claudia Dujardin neemt de bescherming van uw  persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@claudiadujardin.com.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Global Vitality/Claudia Dujardin heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens

Global Vitality/Claudia Dujardin

www.claudiadujardin.com

info@claudiadujardin.com

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.claudiadujardin.com zijn onderstaande  gebruikersvoorwaarden van toepassing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 september 2020